Efkar | Konular | Kitaplar

Neden Hamam böceğine Kara Fatma deniyor?

Hıristiyan papazlar, çocuklar için yapılan oyun sahasında çocuklarla oynarken, ellerinde içinde hamam böceklerinin olduğu poşeti boşaltır ve “öldürün şu kara fatma’yı“ diye bağırır. Çocuklardan biri üstünü değiştirir, papaz o çocuğa peçeli bir çarşaf giydirir. Diğer çocuklar, çarşaf giyen çocuğun etrafında yuvarlak oluştururlar ve çarşaf giyen çocuğu birbirine doğru itmeye başlarlar. Çarşaf giyen çocuğu birbirlerine iterlerken “kara Fatma, kara Fatma” diye bağırırlar ve tartaklarlar. Hıristiyanlar Müslümanları sevmezler.

Hıristiyanlara göre Müslümanlar “pis ve yobaz” insanlardır. Yaşadıkları yerlerde Müslümanları istemezler. “onları kara Fatma gibi ezeceğiz” derler.

Kara Fatma Kimdir?

Kara Fatma Son Osmanlı zamanlarında Kahraman Maraş’ta ülke düşman işgalindeyken kahramanca savaşarak düşmanları taarruza tutmuş onlara meydan okumuş bir kadındır. 400-500 kişilik bir orduya öncülük yaparak düşmanları zayıf düşüren böylesine kahraman olan bir Osmanlı kadınına verilen Kara Fatma lakabını bir böceğe verecek kadar aşağılandık mı? ALLAH Resulü Aleyhisselatu Vesselam’ın en değer verdiği dünyalık “gözümün nuru, gönlümün incisi Hz. Fatma” dediği anamıza Arap olduğu için “onlar pis bir millettir hamam böceği de pislikte yaşar ve onun adı kara Fatma’dır” diyen kara cahil azgın bir zihniyete sahip olanların olması ne kadar acıdır.

Bir yandan yurdu düşmanlardan koruyan son Osmanlı kahramanı bir kadına Maraş’ta verilen Kara Fatma lakabı diğer taraftan da ALLAH Resulü Aleyhisselatu Vesselam’ın kızına yakıştırılan, Hz. Fatıma Radıyallahu Anha’yı sembol etsin diye ağızdan ağza dolaşan hamam böceğine verilen ad. Bu ne gafilliktir, bu ne cahilliktir böyle!

Konular