Efkar | Konular | Kitaplar

Reşit Paşa

BİR BATILI'DAN BİR BATICI'YA DERS VE İBRETLERLE DOLU ÖĞÜTLER..

Zamanın Avusturya Başbakanı Prens Meternih, Reşit Paşa'nın 1841 yılında Sadrazamlıktan düşmesi üzerine Babıâli'ye çektiği bir telgrafta şunları söylüyordu:

«Hükümetinizi dînî kanunlara hürmet esası üzerine kurunuz. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket ediniz. İdarenizi düzenleyiniz. Âdetinize uygun olmayan bir idareyi yerleştirmek için eskisini yıkmayınız. Avrupa medeniyetinden sizin nizamlarınıza uymayan kanunları almayınız.